Căn cứ Quy chế tuyển sinh Trung học Cơ sở và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo thông tư số 11/ 2014;Căn cứ Kế hoạch sổ 75/KH-SGDĐT ngày 27/3/2019 về việc tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và THPT ...