Xuân yêu thương là chủ đề chính cho chào đón chủ điểm Mừng Đảng-Mừng Xuân 2019 của Liên đội THCS TT Kiên Lương 1 với nhiều hoạt động có ý nghĩa và ấm áp của những ngày xuân.