Thực hiện kế hoạch Số: 165/KH-KTĐ ngày 22 tháng 10 của khối thi đua số 3. Phòng GD ĐT cùng với khối đã có một buổi làm việc thống nhất các tiêu chí thi đua tiến tới ký kết giáo ước thi đua của các ...