Do tình hình dịch covid 19 còn diễn biến phức tạp nên trường THCS TT Kiên Lương 1 sẽ tổ chức tuyển sinh năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến